CZAROWNICZKA

Wizja psychoterapii na podstawie tekstu „Czarowniczka” napisanego i udostępnionego przez Cloudy Mary (pseudonim literacki). 

 

film Sylwii Woronowicz