PSYCHOTERAPIA BILATERALNA

Psychoterapia bilateralna jest oparta na nowatorskim, multimodalnym podejściu w prowadzeniu psychoterapii.

Twórczynie: Marta Karpińska-Krauze i Sylwia Woronowicz o psychoterapii bilateralnej:

„- Efektem naszej wieloletniej i owocnej współpracy oraz bogatego doświadczenia w prowadzeniu psychoterapii jest całkowicie nowatorska metoda. Nazwałyśmy ją PSYCHOTERAPIĄ BILATERALNĄ. Okazało się, że jest wyjątkowo skuteczna, szczególnie dla par, rodzin i grup. Praca jest intensywna, ale wystarczająco komfortowa, aby zmiany były widoczne szybko i często wręcz przechodziły nasze najśmielsze oczekiwania. Dla każdej pary, rodziny czy grupy tworzymy psychoterapię na nowo, bo psychoterapia bilateralna jest „alfabetem”, z którego na miarę potrzeb układamy „wiersze”, „powieści”, „instrukcje obsługi”, „przepisy kulinarne”.

Efektywność, ergonomia oraz energia która się pojawia podczas procesu psychoterapeutycznego wynika wprost z koncepcji tej psychoterapii, która opiera się na dwóch podstawowych założeniach:
1. Podmiotem leczacym w psychoterapii bilateralnej jest diada (para) psychoterapeutyczna skladająca sie z dwóch współpracujących komplementarnie i/ lub paralelnie psychoterapeutów.
2. Proces psychoterapeutyczny i zachodzące w nim zmiany odbywają się paralelnie na dwóch poziomach: jawnym i ukrytym, świadomym i nieświadomym, prawopółkulowym i lewopółkulowym, intuicyjnym i racjonalnym, cielesnym i umysłowym

.logo woronowicz-krauzeprzejdź do strony

Privacy Policy Settings

Przejdź do wybranej strony: