CZAROWNICZKA

Wizja psychoterapii na podstawie tekstu “Czarowniczka” napisanego i udostępnionego przez Cloudy Mary (pseudonim literacki). 

film: S.Woronowicz