KWALIFIKACJE, CERTYFIKATY

SYLWIA WORONOWICZ

Psycholożka, psychoterapeutka, superwizorka z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem.

Pracuje z osobami dorosłymi. Od przeszło dwudziestu lat zajmuje się pomocą psychologiczno – psychoterapeutyczną  (diagnostyka, interwencja – psychoterapia indywidualna  oraz grupowa,  krótko-   i   długoterminowa)  w  zakresie klinicznym. Pracowała w warunkach ambulatoryjnych (Poradnia Zdrowia Psychicznego, Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób chorych psychicznie), oraz szpitalnych (Zakład Opiekuńczo-Leczniczy-Rehabiltacji Medycznej). Prowadziła  szkolenia i  zajęcia warsztatowe  dla  studentów  Akademii Medycznej w Poznaniu (komunikacja werbalna i niewerbalna  –  język ciała).  Uczestniczyła w międzynarodowych badaniach klinicznych w obszarach: schizofrenia z dominującymi objawami negatywnymi oraz bezsenność pierwotna – jako współbadacz i koordynator.

Ukończyła  psychologię z tytułem  magistra na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza (UAM) w Poznaniu, ze specjalizacjami: psychologia kliniczna i psychologia grup społecznych. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii (ECP) wydany przez The   European Association for Psychotherapy (EAP) oraz Certyfikat Psychoterapeuty PFP. Jest certyfikowaną psychoterapeutką  Neuro -Lingwistycznej Psychoterapii (certyfikat wydany przez PSNLPt, akredytacja EA NLPt). Licencjonowany praktyk mistrz NLP (licencje wydane przez Milton H.Erickson Instytut Berlin oraz The Society of Neuro-Linguistic Programming and The NLP Connection). Ukończyła także 2-letni Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Terapii Gestalt (Ośrodek Terapii Gestalt Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków), oraz osiągnęła drugi stopień Analizy Transakcyjnej. W swojej pracy wykorzystuje również elementy terapii ericksonowskiej, systemowejEMDR, psychosomatoterapii, hipnozy i transu (odbywszy odpowiednie szkolenia organizowane przez polskie i zagraniczne ośrodki).

Jest członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii (gdzie była Przewodniczącą Komisji Etycznej – Sądu Koleżeńskiego III kadencji) oraz Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR (gdzie była członkiem założycielem oraz pełniła funkcję członka Komisji Etycznej). Była członkiem Komisji ds. Etyki oraz Komisji ds. Szkoleń i Certyfikacji PS NLPt.