PRZESTRZEŃ DOŚWIADCZANIA

…DOŚWIADCZANIE PRZESTRZENI

Niniejszy projekt stanowi 2 część cyklu „o psychoterapii inaczej”. w sposób metaforyczny opisuje istotną część integracji i zmiany w procesie psychoterapeutycznym związanej z DOŚWIADCZANIEM czyli tym, co odbierasz zmysłami: co czujesz, widzisz, słyszysz, przetwarzasz intelektualnie.

Film Sylwii Woronowicz (zdjęcia, scenariusz, montaż)